Udflugten 2013

Mandag den 19.august 2013 var der ca. 45 interesserede personer, som havde valgt at deltage i Sognearkivets årlige sommertur, som i år var henlagt til Næsbjerg Kirkegårde.

Vi mødtes ved kirken, hvor arkivleder Aage Tirsgaard bød velkommen og orienterede om aftenens program. Vi gik til Agerlunden 11, Anette og Svend Aage Andersen. Aage gav en historisk orientering om hvordan ejendommene var blevet værdisat, for at man kunne opkræve skat. Næsbjerg Sogn er delt i 5 områder, hvoraf Næsbjerg Kirkegårde er et af dem, Næsbjerg Kirkegårde havde oprindelig kun 4 matrikler: Agerlunden 11 (Matr.nr. 1a), Kirkediget 12 (matr. nr. 2a) Næsbjerg Kirke (matr. nr. 4a) og engen ved Skonager Lilleå (matr. nr.3a) Disse matrikler er så siden blevet udstykket, men matrikelnummeret afspejler fra hvilken hovedparcel den er udstykket fra. Eksempelvis kan nævnes Agervigvej 36, som har matr. nr. 1al og Hovedgaden 60, som har matr.nr. 1b.

Aage fortalte om gården og dens ejere, og flere deltagere kunne supplere med nogle oplysninger anekdoter.

 Leif Lauridsen har tidligere skrevet en artikel for Sognearkivet om smeden og Næsbjerg Maskincenter, og Aage tog udgangspunkt i dette skrift ved gennemgangen af ” Smeden og hans kone”. Vi gik videre forbi den ”nye” cykelforretning, ”Lovises hus”, Hovedgaden 34 og Missionshuset – videre forbi den gamle slagterforretning, nr. 28. og ned til ”Næsbjerg Auto”- hele vejen med fortælling og kommentarer.

Tilbage ad Hovedgaden til Bakkeallé med Næsbjerg Tømrer- og Maskinsnedkeri ved familien Sand og tidligere cementstøberi,Termansens garageanlæg og nu Carstens Polering og Sannes forretning blev også kommenteret, inden vi kom til Næsbjerg Handelsselskab med respektive lejere.

Vi sluttede ved den anden af kirkegårdene, Kirkediget 12, som ejes af Betsy og Jørgen Vind. De bød os indenfor i deres loftslokale, hvor vi kunne drikke vores medbragte kaffe

Aage fortalte om gårdens historie og dens beboere, inden han takkede Betsy og Jørgen for deres gæstfrihed og deltagerne for deres interesse og opbakning for arrangementet. 

 

Går turen 2014 til Skonager??