Th. K. Thomsen med børn

Thomas K. Thomsen med børnene Helene, Mads og Christian.

Thomas K. Thomsen født i 1872 på gården Varde Landevej 76. I 1900 overtog han sammen med ægtefællen gården efter hans forældre. Efter ægtefællens død...
Axel og Oline Jensen ca. 1915

Oline og Axel Jensen ca. 1915

Parret byggede hus på Stationsvej 3 (nu Knoldeflodvej 94) og boede her i en menneskealder. Axel var født i 1889 på Hedevangvej 3 i Biltoft...
Niels Kr. Vind Nielsen ca. 1930

Niels Kr. Vind Nielsen i militæruniform omkring 1930

Niels Kr. Vind Nielsen født i Guldager i 1908. I 1936 overtog han sammen med hustruen Else en gård,beliggende Høkærvej 1 i Biltoft. Efter hans...
B47 Karen og Joakim Hansen med børn -ca. 1948

Karen og Joakim Hansen med børn

Karen og Joakim Hansen med børnene Anne Marie, Niels og Marius. Karen og Joakim Hansen boede i en årrække Hovedgaden 72.
B696 Stadionindvielse i 1955

Stadionindvielse i 1955

Lærer Henning Vejrup med en flok skolebørn på en indfaldsvej til Næsbjerg. I samlet trop går man så til Næsbjerg Stadion
Nikoline og Niels Hansen 1911

Niels og Nikoline Hansen

Parret drev i årene 1877 - 1920 "Højsandgård" Varde Landevej 68. I 1920 overtog en søn og svigerdatter gården.