Små søde skoleelever i dilettantforestillingen “Rodløse Træer”

Små søde skoleelever i dilettantforestillingen “Rodløse Træer” i Næsbjerg Forsamlingshus omkring 1952. Eleverne er Vagn Bennetsen, Hans Henning Bennedsen, Per Andersen,
Leo Feldvoss, Grethe Pedersen og Anna M. Termansen. Forestillingen var instrueret af Gustav Thøgersen.