Bestyrelse

Oversigt over bestyrelsen for lokalarkivet

Frants Langhoff

Bestyrelsesmedlem
E-mail: frants.langhoff@gmail.com
Tlf: 24773810

Jens Melvej

Næstmand
E-mail: melvej@privat.dk
Tlf: 24832805

Preben Duus Hermansen

Sekretær og bestyrelsesmedlem
E-mail: pdh0816@gmail.com
Tlf: 21242433

Jørgen Brunsgaard

Formand
E-mail: jb@ingenior-ne.dk
Tlf: 20214418

Christian Christensen

Arkivleder/Bestyrelsesmedlem
E-mail: bakken1@christensen.mail.dk
Tlf: 61546404