Thomas K. Thomsen med børnene Helene, Mads og Christian.

Thomas K. Thomsen født i 1872 på gården Varde Landevej 76. I 1900 overtog han sammen med ægtefællen gården efter hans forældre. Efter ægtefællens død i 1916 solgte han gården i 1917 og flyttede ind hos sin søster Karen, som drev telefoncentralen fra Hovedgaden 21