Alma og Søren Jensen med datteren Inga (født i 1933)

Alma og Søren Jensen drev gården – Skonagervej 9 – fra 1924 til 1956. Gården havde de overtaget efter Sørens forældre,Jensine og Peder Julius Jensen. I 1956 overdrog Alma og Søren gården til datteren Inga og svigersønnen Enevold Elbæk.