Maj 2019

Konfirmander 1944 for både Næsbjerg og Øse/. Af Næsbjerg konfirmander ses i øverste række nr. 2 fra venstre Carl Evald Hansen og yderst til højre Ruth Andersen. I mellemste række yderst til højre Jenny Laursen og Lilly Sand. I nederste række yderst til højre Maren Møller og Stinne Madsen.

Marts 2019

Mange glade gymnaster ved forårsopvisningen ca. 1958Lederne som ses yderst til venstre er Lærer Inge Pedersen – senere gift Thøgersen. Mandlig leder er ukendt.

Februar 2019

Forsamlingshusets køkken- og serveringspersonale omkring 1970 – Randi Pedersen, Ida Jakobsen (datter og mor), Dagny Sørensen, Mary Grønfeldt og Anne-Grethe Madsen.

Ordinær Generalforsamling 2019

Næsbjerg Sognearkiv indkalder hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i arkivet Troesmosevej 9, Næsbjerg. Bestyrelsen

Sommerudflugt 2018

Næsbjerg Sognearkivs sommerudflugt 2018 Tirsdag d. 14. august afholdte Sognearkivet sin årlige Sommerudflugt. Mødestedet i år var  Hedevangvej 6 “Halagergård” – 6800 Varde. Sommerudflugten starter kl. 18:30 og slutter kl. 20:30. Vel mødt

Januar 2019

Olga og Thomas Gregersen i stuen- ca. 1950 – på gården beliggende Kirkediget 12, Næsbjerg.Parret overtog gården i 1931 efter Olgas mor, Ane Kathrine, som var enke.I 1965 afstod Olga og Thomas gården sil søn og svigerdatter, Karla og Frede Gregersen, som herefter drev gården indtil 2000.

Sommerudflugt 2017

Sommerturen 2017 gik i år til Næsbjerg ejerlaug. Vi mødtes hos Anna Marie og Ehlers Jacobsen Møgelbjergvej 5 og 35 – 40 interesserede lyttede til Aage Tirsgaards beretning om gårdene i det ”gamle Næsbjerg”. Hvor havde de enkelte gårde ligget før udflytningen?  Og hvor ligger de nu? Hvilke gårde var hovedparceller, og hvilke var udstykket … Læs mere

Sommerudflugt 2014

Der var ca. 40 deltagere, som havde fundet vej til ”Skonager Torv” – der, hvor Skonagervej og Karlsgårde Søvej krydser hinanden – for at deltage sommerens historiske arrangement. Man havde taget en stol med, så det var mere behageligt at overvære orienteringen i siddende stilling. Skonager Bye var langt den største by og ejerlav Næsbjerg … Læs mere