Sommerudflugt 2014

Der var ca. 40 deltagere, som havde fundet vej til ”Skonager Torv” – der, hvor Skonagervej og Karlsgårde Søvej krydser hinanden – for at deltage sommerens historiske arrangement. Man havde taget en stol med, så det var mere behageligt at overvære orienteringen i siddende stilling.

Skonager Bye var langt den største by og ejerlav Næsbjerg Sogn, og i år var det blevet dens tur til at få sin historie fortalt af arkivleder Aage Tirsgaard. Han fortalte om gårdenes placering i det gamle landsbyfællesskab, og kunne pege på netop det sted, hvor de enkelte gårde havde ligget. Livet i dette samfund ændrede sig efter 1795, da udflytningen kunne finde sted således, at den enkelte gård havde det meste af sin jord omkring gården. Efter 1860 blev der mulighed for fæstebonden at købe sin gård fri fra herremanden på Nørholm.  Aage redegjorde for problemerne med udskiftningen og frikøbet af de enkelte gårde. Efter fastlæggelsen af de enkelte matrikler i 1844, var der 17 gårde i Skonager, og deltagerne fik en orientering om de enkelte gårdes udflytning og frikøb.

Aage var også inde på de udgravninger, som er foretaget i Skonager. Dels på Skonagervej 7 hos Ester Sonne og dels langs Skonager Lilleå og redegjorde for fundene. I skrivende stund er arkæologerne i gang i forbindelse med nedlæggelse af Elkabel fra vindmøller i Næsbjerg til Karlsgårde.

Et par kriminelle sager fra Skonagers historie blev også hentet frem. Giftmordet fra 1804, hvor fæstebonden på Skonagervej 5 og hans kone gav aftægtskonen rottegift og i et andet tilfælde hvor en mand døde efter et slagsmål. Aage gennemgik retssagerne, deres procedure og konsekvenser.

Nørholm 1870´erne

Lisbeth og Henry Hedegård havde beredvilligt tilbudt at lægge lokaler til, så vi kunne drikke vores kaffe inden døre.

/AV