Sommerudflugt 2019

Trods det gode høstvejr havde udflugten tiltrukket næsten 40 deltagere. I år var det ejendommene og befolkningen på Vestervangvej og Ulvemosevej, som Aage Tirsgaard fortalte om. Vi mødtes hos Birgitte og Jens Møller på Vestervangvej 4, hvor Aage fortalte om gårdenes oprindelse og historie. Nogle af deltagerne kunne supplere med oplysninger, son Sognearkivet kunne notere sig.

Efter besøget hos Birgitte og Jens transporterede man sig til Ulvemosevej 9, hvor Gitte Søndergaard bød os velkommen og indenfor. Kenneth havde travlt med at høste, og folk blev helt nostalgiske, da de så ham ved ”den gamle Dronningborg”.

 Aage fortsatte sin fortælling med historierne om ejendommene og personerne på Ulvemosevej. Han gjorde især meget ud af Ulvemosen, som ligger op ad grænsen til Grimstrup Sogn. Ligeledes kunne han fortælle meget om personerne fra Troesmosegård. Formanden Erik Møgelvang takkede Aage, værterne og deltagerne for en god aften i den del af sognet.

/av