Niels Kr. Vind Nielsen ca. 1930

Niels Kr. Vind Nielsen i militæruniform omkring 1930

Niels Kr. Vind Nielsen født i Guldager i 1908. I 1936 overtog han sammen med hustruen Else en gård,beliggende Høkærvej 1 i Biltoft. Efter hans...
B47 Karen og Joakim Hansen med børn -ca. 1948

Karen og Joakim Hansen med børn

Karen og Joakim Hansen med børnene Anne Marie, Niels og Marius. Karen og Joakim Hansen boede i en årrække Hovedgaden 72.
B696 Stadionindvielse i 1955

Stadionindvielse i 1955

Lærer Henning Vejrup med en flok skolebørn på en indfaldsvej til Næsbjerg. I samlet trop går man så til Næsbjerg Stadion
Nikoline og Niels Hansen 1911

Niels og Nikoline Hansen

Parret drev i årene 1877 - 1920 "Højsandgård" Varde Landevej 68. I 1920 overtog en søn og svigerdatter gården.
B6073 Laurids Hansen ca. 1900

Laurids Hansen, Møgelbjerggård.

Han blev født på gården i 1846 og overtog denne i 1871. Gift med Jørgine. Parret fik 7 børn - 4 sønner og 3 døtre....
B688 Kathrine og Ludvig Hansen 1947

Sølvbrudeparret Kathrine og Ludvig Hansen i 1947 ved gården “Axhøj”, beliggende Biltoftvej 27.

Parret byggede gården i 1928 og overdrog denne i 1954 til sønnen Verner Mølholm og denneshustru Ida. Kathrine og Ludvig flyttede herefter i hus i...